Over Dezi

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelt samen met het CIBG en het zorgveld een nieuw inlogstelsel: Dezi.

Waarom een nieuw inlogstelsel in de zorg?

Momenteel gebruiken zorgprofessionals verschillende middelen en inlogmethoden om toegang te verkrijgen tot (medische) gegevens. Veel van de gebruikte inlogmethoden voldoen niet aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau 'eIDAS hoog'. De UZI-pas kent wel het vereiste betrouwbaarheidsniveau ‘eIDAS hoog’, maar wordt beperkt gebruikt. De huidige UZI-pas is niet gebruiksvriendelijk en past niet binnen elk werkproces. De UZI-pas (met bijbehorende kaartlezer) werkt namelijk niet op mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet, en is daarmee niet voor ieder werkproces geschikt. Te denken valt aan bijvoorbeeld zorgprocessen in de ambulancezorg en de ambulante zorg (thuiszorg) waar veelal met mobiele apparaten gewerkt wordt. De desbetreffende zorgaanbieders kiezen in de praktijk daarom voor andere inlogmethoden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelt samen met het CIBG, én het zorgveld een nieuw inlogstelsel: Dezi. Dezi staat voor dé zorgidentiteit. Het Dezi-register wordt onderdeel van het nieuwe inlogstelsel voor de zorg en zal op termijn het UZI-register vervangen.

Logo DEZI
Beeld: ©CIBG

Flexibel, veilig en gemakkelijk

Hoe ziet de nieuwe oplossing eruit? Dezi biedt hoog betrouwbare identiteiten van zorgaanbieders en zorgprofessionals en keuze tussen verschillende inlogmiddelen. Dezi biedt flexibiliteit want de zorgprofessional kan inloggen met een eigen inlogmiddel dat past binnen het werkproces en de persoonlijke voorkeuren. Vanuit elk systeem, vanaf elke locatie en via verschillende middelen, passend binnen ieder zorgproces. Samen met het zorgveld onderzoeken VWS en het CIBG de technische aspecten van het nieuwe stelsel.

Voordat Dezi grootschalig in werking kan treden, is een aanpassing nodig van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Hierdoor kunnen zorgaanbieders en zorgprofessionals gebruikmaken van onder de Wet digitale overheid (Wdo) erkende inlogmiddelen én zorgspecifieke inlogmiddelen. Lees meer over het wetgevingstraject.

Dezi is een stelsel in ontwikkeling. Bekijk de tijdslijn voor het ontwikkel- en wetgevingstraject.