Tijdslijn: een stelsel in ontwikkeling

Dezi is een stelsel in ontwikkeling dat op termijn het huidige UZI-stelsel zal vervangen.
Het nieuwe stelsel komt, na afronding van het wetgevingstraject en implementatie binnen het CIBG, beschikbaar voor implementatie in het zorgveld. In de tussentijd is het mogelijk om aan te sluiten op de proeftuin. Ook worden pilots uitgevoerd. Onderstaande tijdslijn geeft inzicht in de stappen die daarvoor worden genomen.

Let op! Deze tijdslijn is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer gebeurt wat?