Begrippen Dezi

Definities van onderstaande begrippen zijn zo veel mogelijk overgenomen van bestaande bronnen. Soms wordt vanuit het Dezi-project een andere invulling aan een begrip gegeven. Deze staan in de laatste kolom.