De oplossing

Het wordt in het nieuwe Dezi-stelsel mogelijk voor zorgprofessionals om met goedgekeurde inlogmiddelen in te loggen en (medische) gegevens te raadplegen en uit te wisselen. Met deze middelen kunnen in de toekomst identificerende kenmerken uit het nieuwe Dezi-register opgehaald worden. Hoe werkt dat precies?

Beeld: ©CIBG

Stap 1: Wil je cliëntgegevens raadplegen of uitwisselen?

Om goede zorg te kunnen bieden, moeten zorgprofessionals op de juiste plaats en het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie. Dezi biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om veilig en betrouwbaar in te loggen. Het is daarnaast belangrijk om de privacy van de patiënt of cliënt te waarborgen en te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot (medische) gegevens. Dezi beschermt de patiënt of cliënt.

Stap 2: Ga naar je zorgapplicatie en klik op Dezi

Om toegang te krijgen tot cliëntgegevens of om deze uit te wisselen met andere zorgprofessionals, moet je je identiteit bevestigen. De zorgapplicatie heeft daarom een knop om in te loggen. Als je op deze knop klikt, word je naar een voorziening geleid dat het mogelijk maakt om je identiteit te verifiëren met behulp van Dezi.

Stap 3: Kies je inlogmiddel en log in

Dezi biedt de mogelijkheid om in te loggen met verschillende goedgekeurde middelen. Dit geeft jou als zorgprofessional vrijheid om te kiezen. Zo kun je een inlogmiddel selecteren dat goed aansluit bij jouw werkproces of persoonlijke voorkeur. Voor sommigen kan dit bijvoorbeeld een pas zijn, terwijl anderen liever een inlogmiddel op hun mobiele telefoon gebruiken, een token in hun computer steken of gebruikmaken van DigiD.

Stap 4: Haal je unieke zorgidentiteit op

Na het bewijzen van je identiteit via Dezi moet deze nog worden omgezet in een zorgidentiteit. Dat wil zeggen hoe je binnen de zorg wordt herkend. Samengevat: wie ben je, waar werk je en eventueel, welke BIG-beroepskwalificaties heb je? Dit betekent dat jouw zorgidentiteit wordt afgeleid uit het Dezi-register, dat voortbouwt op het bestaande UZI-register. Dit door de overheid beheerde register vormt de bron van de zorgidentiteit die wordt gebruikt voor de toegang tot cliëntgegevens. Het Dezi-register wordt flexibeler dan het huidige UZI-register doordat het inlogmiddel en de zorgidentiteit niet langer een-op-een gekoppeld zijn. Hierdoor kunnen wijzigingen in het register gemakkelijk worden doorgegeven zonder dat inlogmiddelen moeten worden ingetrokken.

Stap 5: Je bent ingelogd en kunt cliëntgegevens raadplegen of uitwisselen

Je zorgidentiteit is nu hoogbetrouwbaar vastgesteld. Het is bekend wie je bent, waar je werkt en eventueel welke beroepskwalificaties je hebt. Met deze gegevens kan de zorgapplicatie gaan werken. Zo kan het bijvoorbeeld toegang verlenen tot cliëntgegevens of gegevens uitwisselen met andere zorgprofessionals op basis van deze identiteit. Het nemen van dergelijke beslissingen (autorisaties) is ingewikkeld en vereist meestal meer informatie. Bijvoorbeeld over de rollen en rechten van de zorgprofessional bij de zorgaanbieder. Dit is lokale kennis die door de zorgaanbieder wordt toegekend. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van een autorisatiematrix waarin de redenen voor beslissingen zijn vastgelegd. Autorisatie maakt geen deel uit van het nieuwe inlogstelsel; Dezi biedt een hoogbetrouwbaar vastgestelde zorgidentiteit die bij autorisatie kan worden gebruikt.

Voordelen nieuwe oplossingsrichting Dezi

Door landelijke afspraken te maken over de uniforme zorgidentiteit vanuit het Dezi-register, is de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders beter te regelen. Er komt keuzevrijheid voor een inlogmiddel dat goed past in het zorgproces en bij persoonlijke voorkeuren. Dat inlogmiddel kan bijvoorbeeld een fysieke pas zijn, een app op een mobiele telefoon, of een fysiek token. Onafhankelijk van het inlogmiddel dat gekozen wordt, levert Dezi een uniforme, eenduidige zorgidentiteit die gebruikt kan worden om toegang tot medische cliëntgegevens te verkrijgen.

Door de mogelijkheid van een snelle aanpassing in het Dezi-register, ontstaat er meer flexibiliteit bij verandering van beroep of werkgever(s). Daarnaast wordt het mogelijk om als zorgprofessional meerdere organisaties te koppelen aan één Dezi-nummer. Daarnaast wordt het mogelijk om als zorgprofessional meerdere organisaties te koppelen aan één Dezi-nummer en aan één inlogmiddel. Zo kun je met hetzelfde inlogmiddel bij alle organisaties toegang krijgen.

Aansluiting op de technische proeftuinomgeving

De Aansluitdocumentatie op deze pagina behandelt het aansluiten van zowel zorgaanbieders als leveranciers van inlogmiddelen op de technische omgeving van de proeftuin. De huidige proeftuinomgeving biedt functionaliteiten voor de identificatie en authenticatie van zorgmedewerkers. Bepaalde implementatiekeuzes die in de proeftuin worden beproefd, kunnen nog veranderen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij de proeftuin of wilt feedback geven? U bereikt ons via: info@dezi.nl