Proeftuin en pilots

In de periode totdat de wet DIAZ in werking treedt, zet het ministerie van VWS in op het beproeven en voorbereiden van de implementatie van het nieuwe inlogstelsel voor zorgprofessionals. Dit houdt in dat VWS de samenwerking opzoekt met ICT-leveranciers en zorgaanbieders via proeftuinomgevingen en pilots.

Pilots met het zorgveld: samen werken aan de beste oplossing

Binnen proeftuinen kunnen leveranciers de vereiste technische koppelvlakken ontwikkelen, hun applicaties testen en implementatie (verder) voorbereiden zodat de uitrol bij zorgaanbieders is voorbereid. Daarnaast is deze stapsgewijze aanpak en het samen met het zorgveld uitvoeren van pilots belangrijk en noodzakelijk voor acceptatie van het nieuwe stelsel in het zorgveld.

Ook voert VWS verschillende pilots uit in de zorgsector, waarbij zorgmedewerkers ervaring kunnen opdoen met verschillende inlogmiddelen. Daarnaast hebben de pilots als doen om het zorgveld voor te bereiden  op de implementatie van het Dezi-stelsel. De oplossing wordt op basis van de bevindingen in de pilots verder ingevuld en bijgeschaafd in aanloop naar grootschalige implementatie. De implementatie kan plaatsvinden vanaf het moment dat de wet DIAZ in werking treedt. 

Pilots inlogmiddelen in het kort